Elezioni Ordine Ingegneri Provincia Impreria

29/07/2013 2519

Elenco dei consiglieri eletti per il quadriennio 2013-2017:

ING. PINO DOMENICO
ING. ANSELMO GIUSEPPE
ING. AUSONIO MAURO
ING. PANCOTTI GIANLUIGI
ING. TRUCCHI GIAN PAOLO
ING. BORRO FIORENZO
ING. INGENITO ENRICO
ING. SAPPIA FABIO
ING. RESTANI RICCARDO
ING. DI MARCOBERARDINO SIMONE
ING. GIROMINI CORRADO
ING. CERVONI GIUSEPPE
ING. IUNIOR FALCIOLA LORENZO